Algemene voorwaarden

Algemene informatie
Deze website wordt gebruikt door Premiergrails. Op de website gebruiken wij vaker de term “wij”, “we”, “ons/onze”. Hiermee bedoelen we het team achter Premiergrails.
Premiergrails biedt u deze website, de producten op de website en services aan.
Door het bezoeken van onze website en/of het bestellen van een product bij ons, maakt u gebruik van onze “services” en gaat u ermee akkoord om aan onderstaande voorwaarden te voldoen (algemene voorwaarden) en ook eventuele extra voorwaarden en policies. Deze voorwaarden gelden voor alle gebruikers van de website.
Lees deze algemene voorwaarden aandachtig voor het betreden en gebruiken van de website. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden raden wij u aan om de website niet te betreden.
Toekomstige nieuwe toepassingen op de website zullen ook onder deze algemene voorwaarden vallen.
Deze webshop wordt gehost door jouwweb.nl
 
Sectie 1 – Online shop voorwaarden
Door het aanvaarden van de algemene voorwaarden, geeft u aan dat u toestemming geeft aan ons om gegevens te verzamelen (de gegevens staan vermeld onder onze privacy policy).
U mag onze producten niet voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden gebruiken.
Wanneer u deze voorwaarden verbreekt beëindigen wij direct uw services.
 
Sectie 2 – Algemene voorwaarden
Wij hebben het recht om service te weigeren aan iedereen voor iedere reden op ieder moment.
U begrijpt dat uw inhoud (met uitsluiting van uw creditcard gegevens) onversleuteld gedeeld kunnen worden over verschillende netwerken. Credit card informatie wordt altijd versleuteld gedurende overdracht naar andere netwerken.
U gaat ermee akkoord dat u niet onze producten reproduceert, namaakt, kopieert of de algemene voorwaarden uitbuit zonder toestemming van ons.
De dikgedrukte kopjes in de algemene voorwaarden dienen alleen om regels op te delen in categorieën en hebben verder geen effect op de voorwaarden.
 
Sectie 3 – Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie
Wij zijn niet aansprakelijk als er informatie beschikbaar is op de website die niet nauwkeurig, compleet of momenteel van toepassing is. Het vertrouwen op informatie op deze website is uw eigen risico.
 
Sectie 4 – Bewerking van de voorwaarden en prijzen
Prijzen voor onze producten mogen veranderd worden zonder dit te communiceren.
Wij hebben het recht om op ieder moment de service die wij bieden te bewerken of te verbreken zonder dit te communiceren.
Wij zijn niet aansprakelijk voor u of aan derden voor bewerking, prijs verandering of onderbreking van de services.
 
Sectie 5 – Producten en Services
Bepaalde producten en services kunnen alleen beschikbaar zijn via de website. Deze producten en services kunnen gelimiteerd zijn in hoeveelheid en kunnen alleen geretourneerd worden als deze voldoen aan onze retour policy.
Wij hebben alles in onze macht gedaan om zo goed mogelijk onze producten te weergeven. Wij kunnen niet garanderen dat uw computer monitor de kleuren van onze producten correct weergeeft.
Wij hebben het recht, maar zijn niet verplicht, om het verkopen van onze producten en services te verbieden aan iedere persoon, geografische regio of jurisdictie. Wij hebben het recht om de hoeveelheden waarin onze producten beschikbaar zijn te beperken. Alle beschrijvingen en prijzen van producten en services kunnen op ieder moment gewijzigd worden. Wij hebben het recht om ieder product en/service op ieder moment niet meer aan te bieden.
 
Sectie 6 – Nauwkeurigheid van facturering- en accountinformatie
Wij hebben het recht om iedere bestelling die u bij ons plaatst te annuleren. Wij kunnen hoeveelheden limiteren of annuleren die gekocht zijn per persoon, huishouden of per bestellingen. Deze beperkingen bevatten ook bestellingen die geplaatst zijn onder het zelfde klantenaccount, dezelfde creditcard, en/of order die het zelfde factuur- en/of bezorgadres hebben. Wanneer wij een bestelling wijzigen of annuleren, proberen wij u zo spoedig mogelijk te informeren via de door u opgegeven contactgegevens. Wij hebben het recht om bestellingen te limiteren of verbieden, wanneer wij bepalen dat deze geplaatst zijn door dealers, doorverkopers of andere distributeurs.
U gaat akkoord met het leveren van actuele, complete en precieze bestelling en account informatie te leveren voor iedere bestelling bij onze webshop. U gaat ermee akkoord dat u zelf verantwoordelijk bent voor het updaten van al uw gegevens.
 
Sectie 7 – Optionele acties
Het is mogelijk dat wij in de toekomst nieuwe functies toevoegen aan onze website. Deze functies vallen allemaal onder deze algemene voorwaarden.
 
Sectie 8 – 3e partijen
Bepaalde inhoud van onze website, producten en services kunnen materiaal bevatten van 3e partijen.
Links naar websites van 3e partijen kunnen op deze website gevonden worden. Deze partijen zijn niet bij ons aangesloten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud op deze websites en zullen niet aansprakelijk zijn voor regels en voorwaarden gevonden op de websites van deze partijen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke schade gerelateerd aan bestellingen van producten, service, grondstoffen, inhoud of andere transacties gemaakt in connectie met deze 3e partijen. Bekijk de policies van de 3e partijen aandachtig en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een bestelling plaatst. Klachten, claims, zorgen of andere vragen over producten en/of services van 3e partijen moeten direct bij deze partijen worden aangegeven.
 
Sectie 9 – Gebruikers opmerkingen, feedback en andere inzendingen
Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins, gaat u ermee akkoord dat we op elk moment, zonder beperking, opmerkingen die u naar ons stuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op eventuele opmerkingen te reageren.
 
We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden. .
 
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van een derde partij, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de service of een gerelateerde website zouden kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.
 
Sectie 10 – Persoonlijke informatie
Uw inzending met persoonlijke gegevens via de webshop wordt behandeld volgens onze privacy policy.
 
Sectie 11 – Fouten, onnauwkeurigheden en omissies
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst) . We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen specifieke update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.
 
Sectie 12 – Verboden gebruik
Naast andere verboden acties zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken:
(a) voor enig onwettig doel;
(b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen;
(c) om internationale, federale, provinciale of nationale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden;
(d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen of deze te schenden;
(e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, lasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap;
(f) om valse of misleidende informatie te verstrekken;
(g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of van enige gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloedt;
(h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen;
(i) om te spammen, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape;
(j) voor enig obsceen of immoreel doel; of
(k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van een van de verboden toepassingen.
 

 Sectie 13 – Disclaimer voor garanties; Beperking van aansprakelijkheid
We kunnen niet garanderen, verklaren of garanderen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn. U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van, of het onvermogen om de service te gebruiken, voor uw eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet, inclusief alle geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. Premiergrails, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende , speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, hetzij gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anderszins , voortkomend uit uw gebruik van een van de service of producten die u met behulp van de service hebt aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in een inhoud, of enig verlies of enige schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien op de hoogte gebracht van hun mogelijkheid. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan. 
 
Sectie 14 – Vrijwaring
U stemt ermee in om Premiergails, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of vraag, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij door middel van verwijzing opnemen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij. 

 
Sectie 15 – Scheidbaarheid
In het geval dat een bepaling van deze servicevoorwaarden als onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar wordt beschouwd, is een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden van service, heeft een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen. 
 
Sectie 16 – Beëindigingen
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden na beëindiging van deze overeenkomst van kracht. Deze servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze services niet langer wenst te gebruiken of wanneer u onze site niet langer gebruikt. Als u naar ons oordeel niet, of we vermoeden dat u er niet in bent geslaagd, enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden naleeft, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen. tot en met de datum van beëindiging; en / of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze services (of een deel daarvan) ontzeggen. 
 
Sectie 17 – Volledige overeenkomst
Het falen van ons om enig recht of bepaling van deze servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of die bepaling. Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden). Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij. 
 
Sectie 18 – Toepasselijk recht
Deze servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u services verlenen worden beheerst door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Kleine Tocht 6, Zaandam, NH, 1507CB, Nederland. 
 
Sectie 19 – Wijzigingen in de servicevoorwaarden
U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurend gebruik van of toegang tot onze website of de service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.  
 
Sectie 20 – Contact informatie
Vragen over de algemene voorwaarden kunnen gestuurd worden naar info@premiergrails.com.